Ajankohtaista

Jäsenlounas/medlemslunch ke/ons 27.9. klo/kl. 12

Feministisen puolueen puheenjohtaja Katju Aro alustaa puolueen pohjoismaisista esikuvista ja puolueiden eroista. Tervetuloa! Feministiska partiets ordförande Katju Aro inleder om partiets nordiska inspirationskällor och skillnader mellan partier.Välkommen!

PN-lehti / PN-tidningen

PN-lehti ilmestyy seuraavan kerran maaliskuussa 2017. / Nästa PN-tidning utkommer i mars 2017.

Klimatduellen

Klimatduellens tema i år är plast. Tävlingen är riktad till alla nordiska grundskolor.

Ilmastotaisto

Kouluille suunnattu Ilmastotaisto käynnistyy 11. marraskuuta. Tänä vuonna teemana on muovijäte.