Tapio Haaja, Unsplash

Kokouskutsu: Syyskokous 19.11. klo 17.30 / Kallelse: Höstmöte 19.11. kl.17.30

09.11.2020 klo 20:41
Tervetuloa Helsingin Pohjola-Nordenin sääntömääräiseen syyskokoukseen Rakennusmestarit ja -insinöörit (RKL) ry:een Pasilaan / Välkommen till Pohjola-Norden i Helsingfors stadgeenliga höstmöte i Byggmästarna och – ingenjörerna (RKL) rf., Böle.

Tervetuloa Helsingin Pohjola-Nordenin sääntömääräiseen syyskokoukseen torstaina 19.11.2020 klo 17.30 Rakennusmestarit ja -insinöörit (RKL) ry:ssa (Rahakamarinportti 3 A, Pasila). RKL:n toimitusjohtaja Maria-Elena Ehrnrooth esittelee RKL:a rakennusalan pohjoismaista yhteistyötä ennen kokousta. Kahvitarjoilu. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat: käsitellään 2021 toimintasuunnitelma, hyväksytään vuoden 2021 taloussuunnitelma, valitaan puheenjohtaja, valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle, valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnan-tarkastajaa, käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat. Ilmoittautumiset 16.11. mennessä: helsinki@pohjola-norden.fi tai 040-7087005.

* * *

Välkommen till Pohjola-Norden i Helsingfors stadgeenliga höstmöte to 19.11.2020 kl. 17.30 i  Byggmästarna och – ingenjörerna (RKL) rf. (Drätselporten 3 A, Böle). RKL:s VD Maria-Elena Ehrnrooth presenterar RKL och  det nordiska samarbetet inom byggbranschen före mötet. Kaffeservering. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden: behandling av föreningens verksamhetsplan för 2021, godkännande av budgeten för 2021, val av ordförande, val av styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå, val av två verksamhetsgranskare jämte suppleanter och behandling av andra ärenden som presenteras för mötet. Anmälningar senast 16.11. till helsinki@pohjola-norden.fi eller 040-7087005.