Vänster spalt

Helsingin Pohjola-Norden 

 

Helsingin yhdistys on perustettu vuonna 1924 ja sen toiminta-alue on maamme pääkaupunki. Yhdistykseen kuuluu noin 600 jäsentä. Helsingin yhdistyksen tavoite on toimia kanavana pohjoismaisuuteen jäsentensä ja muiden kiinnostuneiden parissa. Yhdistys pyrkii lisäämään Pohjoismaiden tuntemusta pääkaupunkiseudulla, edistämään kiinnostusta pohjoismaista yhteistyötä ja yhteiskunnallisia kysymyksiä kohtaan sekä vahvistamaan pohjoismaisia kontakteja. Yhdistyksen ohjelmaan kuuluu keskustelutilaisuuksia, erilaisia tapahtumia ja vierailuja. Vuosittain osallistutaan Pohjoismaiden pääkaupunkien Norden-yhdistysten yhteiseen tapaamiseen. 

 

Pohjola-Norden i Helsingfors 

 

Helsingforsföreningen från 1924 har ca 700 medlemmar. Föreningens målsättning är att för både medlemmar och övriga intresserade utgöra en utmärkt kanal till Nor­­den och nordiskt samarbete. Föreningen arbetar för att öka förståelsen för de nordiska länderna i huvudstadsregionen, främja intresset för nordiskt samarbete och nordiska samhällsfrågor samt styrka nordiska kontakter människor och familjer emellan. I föreningens program ingår diskussioner, olika slags evenemang och besök. Föreningen deltar årligen i huvudstadsmöten för Nordenföreningar. 

 

 Helsingin Pohjola-Norden i Helsingfors

Höger spalt

Yhteystiedot/Kontaktuppgifter

 

Helsingin Pohjola-Norden/                                 Pohjola-Norden i Helsingfors

Topeliuksenkatu/Topeliusgatan 20             00250 Helsinki/Helsingfors

Yhteyshenkilö/Kontaktperson:
Nicolina Blomstedt, koordinaattori/koordinator  
helsinki (at) pohjola-norden.fi


Puheenjohtaja/Ordförande:
Johan Strang

Varapuheenjohtaja/ Vice ordförande
Sandra Yliruusi

Hallituksen jäsenet/Styrelsemedlemmar

Hildur Boldt

Heidi Haggrén

Larserik Häggman

Maria Häggman

Matilda af Hällström

Tiina Kujala

Eva S. Lassus-Paavolainen

Anna Nybergh

Helena Palojärvi

Erkka Peltonen

Esko Clarke Sario

Tiina Tanskanen-Kudjoi

 

 

Yhdistyksen strategia/Föreningens strategi

 

Pohjoismainen talvipäivä - nordisk vinterdag 2024!

Tervetuloa pohjoismaiseen talvipäivään lauantaina 10.2.2024, vapaa pääsy! Välkommen till den nordiska vinterdagen den 10 februari 2024, fritt inträde!
Laptop and a notepad

Etsimme sihteeriä / Vi söker en sekreterare!

Helsingin Pohjola-Norden ry hakee sihteeriä. / Pohjola-Norden i Helsingfors rf söker sekreterare.
Svenska teaterns stora scen

Kulissikierros / Rundvandring i kulisserna

Svenska Teatern, 21.11.2023 klo/kl. 16.45. Kurkista kulissien taakse / Kika in bakom kulisserna!