Vänster spalt

Helsingin Pohjola-Norden 

 

Helsingin yhdistys on perustettu vuonna 1924 ja sen toiminta-alue on maamme pääkaupunki. Yhdistykseen kuuluu noin 750 jäsentä. Helsingin yhdistyksen tavoite on toimia kanavana pohjoismaisuuteen jäsentensä ja muiden kiinnostuneiden parissa. Yhdistys pyrkii lisäämään Pohjoismaiden tuntemusta pääkaupunkiseudulla, edistämään kiinnostusta pohjoismaista yhteistyötä ja yhteiskunnallisia kysymyksiä kohtaan sekä vahvistamaan pohjoismaisia kontakteja. Yhdistyksen ohjelmaan kuuluu keskustelutilaisuuksia, erilaisia tapahtumia ja vierailuja. Vuosittain osallistutaan Pohjoismaiden pääkaupunkien Norden-yhdistysten yhteiseen tapaamiseen. 

 

Pohjola-Norden i Helsingfors 

 

Helsingforsföreningen från 1924 har ca 750 medlemmar. Föreningens målsättning är att för både medlemmar och övriga intresserade utgöra en utmärkt kanal till Nor­­den och nordiskt samarbete. Föreningen arbetar för att öka förståelsen för de nordiska länderna i huvudstadsregionen, främja intresset för nordiskt samarbete och nordiska samhällsfrågor samt styrka nordiska kontakter människor och familjer emellan. I föreningens program ingår diskussioner, olika slags evenemang och besök. Föreningen deltar årligen i huvudstadsmöten för Nordenföreningar. 

 

 Helsingin Pohjola-Norden i Helsingfors

Höger spalt

Yhteystiedot/Kontaktuppgifter

 

Helsingin Pohjola-Norden/                                 Pohjola-Norden i Helsingfors

Fredrikinkatu/Fredriksgatan 61 A 11 
00100 Helsinki/Helsingfors

Yhteyshenkilö/Kontaktperson:
Heidi Haggrén  
heidi.haggren (at) pohjola-norden.fi
helsinki (at) pohjola-norden.fi
puh. 040 708 7005

Puheenjohtaja/Ordförande:
Maria-Elena Cowell 

Varapuheenjohtaja/ Vice ordförande
Larserik Häggman
Juhani Lönnroth

Hallituksen jäsenet/Styrelsemedlemmar
Hadle Andersen  
Markku Jääskeläinen 
Tiina Kujala
Larry Kärkkäinen
Marja-Leena Nousiainen
Anna Nybergh
Henrik Stenius
Johan Strang  
Tiina Tanskanen-Kudjoi         

Helena Taxel

Yhdistyksen strategia/Föreningens strategi

Viimeisin jäsenkirje/Senaste medlemsbrev

67215_t.jpg

Pohjoismainen talvipäivä / Nordisk vinterdag 9.2.2019

Tule viettämään koko perheen talvipäivää pohjoismaiseen tapaan! Töölöön aukeaa päiväksi Pohjolan talo, täynnä talvista ohjelmaa sisällä ja ulkona. / Kom och njut av vinterdagen på nordiskt vis! I Tölö öppnas Nordens Hus för en dag med vintrigt program för hela familjen både inom- och utomhus!
66604_t.jpg

Jouluglögit / Julglögg & THE FLOATING SOFA QUARTET

Tervetuloa Helsingin ja Espoon Pohjola-Nordenin ja Suomi-Ruotsi seuran perinteisille yhteisille jouluglögeille ke 12.12. klo 17.30 Hakasalmen huvilan juhlasalissa! Välkommen till Pohjola-Norden i Helsingfors traditionell julglögg tillsammans med Samfundet Finland-Sverige och Pohjola-Norden i Esbo i Villa Hagasund festsal, ons 12.12. kl. 17.30!
66273_t.jpg

Syyskokous ja elokuvailta / Höstmöte och filmkväll

Tervetuloa syyskokouksen ja pohjoismaiseen elokuvailtaan Kino Andorraan 19.11. klo 17.30 / Välkommen till höstmöte och nordisk filmkväll i Kino Andorra 19.11. kl. 17.30!