Vänster spalt

Helsingin Pohjola-Norden 

 

Helsingin yhdistys on perustettu vuonna 1924 ja sen toiminta-alue on maamme pääkaupunki. Yhdistykseen kuuluu noin 700 jäsentä. Helsingin yhdistyksen tavoite on toimia kanavana pohjoismaisuuteen jäsentensä ja muiden kiinnostuneiden parissa. Yhdistys pyrkii lisäämään Pohjoismaiden tuntemusta pääkaupunkiseudulla, edistämään kiinnostusta pohjoismaista yhteistyötä ja yhteiskunnallisia kysymyksiä kohtaan sekä vahvistamaan pohjoismaisia kontakteja. Yhdistyksen ohjelmaan kuuluu keskustelutilaisuuksia, erilaisia tapahtumia ja vierailuja. Vuosittain osallistutaan Pohjoismaiden pääkaupunkien Norden-yhdistysten yhteiseen tapaamiseen. 

 

Pohjola-Norden i Helsingfors 

 

Helsingforsföreningen från 1924 har ca 700 medlemmar. Föreningens målsättning är att för både medlemmar och övriga intresserade utgöra en utmärkt kanal till Nor­­den och nordiskt samarbete. Föreningen arbetar för att öka förståelsen för de nordiska länderna i huvudstadsregionen, främja intresset för nordiskt samarbete och nordiska samhällsfrågor samt styrka nordiska kontakter människor och familjer emellan. I föreningens program ingår diskussioner, olika slags evenemang och besök. Föreningen deltar årligen i huvudstadsmöten för Nordenföreningar. 

 

 Helsingin Pohjola-Norden i Helsingfors

Höger spalt

Yhteystiedot/Kontaktuppgifter

 

Helsingin Pohjola-Norden/                                 Pohjola-Norden i Helsingfors

Fredrikinkatu/Fredriksgatan 61 A 11 
00100 Helsinki/Helsingfors

Yhteyshenkilö/Kontaktperson:
Heidi Haggrén, sihteeri/sekreterare  
heidi.haggren (at) pohjola-norden.fi
helsinki (at) pohjola-norden.fi
puh. 040 708 7005

Puheenjohtaja/Ordförande:
Larserik Häggman 

Varapuheenjohtaja/ Vice ordförande
Juhani Lönnroth
Maria-Elena Ehrnrooth

Hallituksen jäsenet/Styrelsemedlemmar

Hildur Boldt

Heidi Haggrén

Maria Häggman

Matilda af Hällström

Markku Jääskeläinen 

Tiina Kujala

Marja-Leena Nousiainen

Anna Nybergh

Helena Palojärvi

Johan Strang  

Tiina Tanskanen-Kudjoi

Helena Taxel

 

Yhdistyksen strategia/Föreningens strategi

Viimeisin jäsenkirje/Senaste medlemsbrev

Joulukuusi koristeineen, etulalalla joulupukkikoriste

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta! / God jul och gott nytt år!

Helsingin Pohjola-Norden toivottaa jäsenilleen hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta! Pohjola-Norden i Helsingfors önskar medlemmarna god jul och gott nytt år!
Pohjol-Nordenin syyskokous Pasilassa 2020

Syyskokous valitsi hallituksen vuodelle 2021 / Höstmötet valde ny styrelse för 2021

Helsingin Pohjola-Nordenin syyskokous RKL:n vieraana Pasilassa 19.11.2020 / Pohjola-Norden i Helsingfors höstmöte hos RKL i Böle 19.11.2020
Tapio Haaja, Unsplash

Kokouskutsu: Syyskokous 19.11. klo 17.30 / Kallelse: Höstmöte 19.11. kl.17.30

Tervetuloa Helsingin Pohjola-Nordenin sääntömääräiseen syyskokoukseen Rakennusmestarit ja -insinöörit (RKL) ry:een Pasilaan / Välkommen till Pohjola-Norden i Helsingfors stadgeenliga höstmöte i Byggmästarna och – ingenjörerna (RKL) rf., Böle.