Syyskokous & vierailu Tanskan suurlähetystössä / Höstmötet & besök på danska ambassaden

09.11.2023 klo 23:04
Torstai 23.11.2023 klo 16.00, Yrjönkatu 9a, Helsinki / Torsdagen den 23 november 2023, kl. 16.00, Georgsgatan 9a

Tervetuloa yhdistyksen syyskokoukseen ja vierailulle Tanskan suurlähetystöön torstaina 23.11.2023 klo 16.00 alkaen!

Millaista on olla suurlähettiläs toisessa Pohjoismaassa? Miten Ukrainan sota ja Nato-jäsenyys on vaikuttanut lähetystön toimintaan? Miten Pohjoismaiden suurlähetystöt tekevät yhteistyötä?

Suurlähettiläs Jakob Nymann-Lindegren toivottaa meidät tervetulleeksi vierailulle Tanskan suurlähetystöön ja keskustelemaan ajankohtaisista asioista.  Kahvitarjoilu.

Keskustelun jälkeen pidetään Helsingin Pohjola-Nordenin syyskokous. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat: käsitellään vuoden 2024 toimintasuunnitelma, vahvistetaan vuoden 2024 jäsenmaksu, hyväksytään vuoden 2024 taloussuunnitelma, valitaan puheenjohtaja, valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle, valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnan-tarkastajaa, päätetään sääntömääräisten kokousten koolle kutsumisesta ja käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.

Osoite: Yrjönkatu 9a, 4. krs.

Ilmoittautumiset 15.11.2023 mennessä: helsinki@pohjola-norden.fi. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

* * *

Välkommen till föreningens höstmöte och besök på den danska ambassaden torsdagen den 23 november 2023 från klockan 16.00!

Hur är det att vara ambassadör i ett annat nordiskt land? Hur har arbetet förändrats efter kriget i Ukraina och NATO-medlemskapet? Hur samarbetet mellan nordiska ambassader fungerar?

Ambassadör Jakob Nymann-Lindegren välkomnar oss för ett besök på den danska ambassaden och för att diskutera aktuella ärenden. Kaffeservering.

Efter diskussionen hölls Pohjola-Norden i Helsingfors höstmötet. I mötet behandlas stadgeenliga ärenden:  behandling av föreningens verksamhetsplan för 2023, fastställande av medlemsavgiften för 2023, godkännande av budgeten för 2023, val av ordförande, val av styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå, val av två revisorer jämte suppleanter, beslut om sätet att sammankalla stadgeenliga möten och behandling av andra ärenden som presenteras för mötet.

Adress: Georgsgatan 9a, våning 4.

Anmälningar senast 15 november 2023: helsinki@pohjola-norden.fi. Platserna fylls i anmälningsordning.

Kuva/ Foton: Silje Bergum Kinsten/ norden.org. Lisensiert under Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0).