Laptop and a notepad

Etsimme sihteeriä / Vi söker en sekreterare!

30.12.2023 klo 18:27
Helsingin Pohjola-Norden ry hakee sihteeriä. / Pohjola-Norden i Helsingfors rf söker sekreterare.

Helsingin Pohjola-Norden on Helsingissä toimiva pohjoismaista yhteistyötä edistävä paikallisyhdistys. Tavoitteenamme on tarjota kiinnostavaa ja hyödyllistä toimintaa ja tietoa Pohjolasta.

Sihteerin työtehtäviin kuuluu:

 • hallituksen kokousten valmistelu ja kokoussihteerin tehtävät
 • yhdistysten sääntömääräisten vuosikokousten valmistelu
 • yhdistyksen toiminnan suunnitteluun osallistumista
 • jäsentapahtumien suunnittelua ja toteutusta
 • jäsenviestintä, yhdistyksen kotisivujen ja sosiaalisen median kanavan ylläpito, jäsenpostitus
 • yhteydenpito liittoon ja sen toimistoon
 • yhdistyksen talouden hoito ja seuranta, laskujen ja palkkioiden maksaminen 
 • talouteen liittyvien asioiden esittely hallitukselle ja yhdistyksen kokoukselle
 • apurahojen hakeminen ja raportointi
 • kirjanpitoaineistosta huolehtiminen ja sen toimittaminen kirjanpitäjälle
 • talousarvion valmistelu hallituksen kanssa

Tehtävässä tarvitaan sujuvaa suomen ja ruotsin kielen taitoa (jäsenviestintä suomeksi ja ruotsiksi), hyviä vuorovaikutustaitoja, itsenäistä työotetta ja kykyä organisoida omaa työtä ja työaikaa.

Tehtävään kuluu aikaa keskimäärin 30 h/kuukaudessa. Työtunnit eivät jakaudu tasaisesti joka kuukaudelle, vaan vaihtelevat kuukausittain tehtävien mukaan. Tehtävä sopii hyvin esimerkiksi opiskelijalle. Tehtävästä maksetaan vuosipalkkio (7000 euroa). Työ alkaa sopimuksen mukaan, mielellään mahdollisimman pian.

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi 19.1.2024 mennessä: helsinki@pohjola-norden.fi. Kysy rohkeasti lisätietoja sähköpostitse: helsinki@pohjola-norden.fi!

* * *

Helsingfors Pohjola-Norden är en lokalförening som främjar nordiskt samarbete i huvudstaden. Målsättningen är att erbjuda våra medlemmar och allmänheten ett intressant, nyttigt och underhållande program om Norden.

Bland sekreterarens uppgifter ingår:

 • förberedelse av och sekreteraruppgifter vid föreningens möten
 • förberedelse av föreningens stadgeenliga årsmöten
 • deltagande i föreningens verksamhet
 • planering och förverkligande av föreningens arrangemang
 • kommunikationsuppgifter: uppdatering av föreningens sociala medier och hemsidor, postning av medlemsbrev
 • upprätthållande av kontakter till förbundet och dess kontor
 • skötsel av föreningens ekonomi, räkningar och arvoden
 • redogörelse för föreningens ekonomi på föreningens möten
 • ansöka om och redogöra för stipendier och bidrag för föreningens verksamhet
 • tillhandahålla material för bokföraren
 • göra upp en årlig budget tillsammans med styrelsen

Uppdraget förutsätter kunskaper i både svenska och finska, goda sociala färdigheter, självständighet samt förmåga att organisera och planera sin arbetstid.

Arbetet tar ungefär 30h/månaden i anspråk och passar bra exempelvis för en studerande. Arbetstimmarna är inte jämnt fördelade över varje månad, utan varierar från månad till månad beroende på uppgifter. För arbetet betalas ett årligt arvode om 7000 EUR. Arbetet inleds enligt överenskommelse – gärna så snart som möjligt.

Skicka ansökan och meritförteckning senast den 19.1.2024 till helsinki@pohjola-norden.fi. Tveka inte att ta kontakt för ytterligare uppgifter om jobbet: helsinki@pohjola-norden.fi 

Photo by Nick Morrison on Unsplash