Boats on dock in Nyhavn, Copenhagen.

Forstå dansk – Opi tanskaa päivässä / Lär dig danska på en dag!

12.04.2021 klo 10:19
Tanskan pikakurssi la 17.4. klo 12-15 etänä. Vapaa pääsy. / Snabbkurs i danska lö 17.4. kl. 12-15. Fritt inträde.

Tervetuloa tutustumaan tanskan kieleen ja tanskalaiseen kulttuuriin! Yhdistys tarjoaa jäsenilleen tanskan minikielikurssin la 17.4. klo 12-15 (sisältää puolen tunnin tauon). Opettelemme selviämään helpoista arkitilanteista, tutustumme ruotsin ja tanskan eroihin sekä harjoittelemme kuullunymmärtämistä. Juttelemme myös mukavia Tanskasta ja tanskalaisista. Opetuskielet: tanska, ruotsi ja suomi. Tapaamme etänä Zoomissa! Vapaa pääsy, ei edellytä aiempaa kielitaitoa. Ilmoittautumiset 14.4.mennessä: helsinki@pohjola-norden.fi tai 040-7087005.

***

Välkommen att bekanta dig med det danska språket och kulturen! Föreningen erbjuder sina medlemmar en minispråkskurs i danska 17.4. kl 12-15 (inkl. paus). Vi lär oss att klara av enkla vardagssituationer, bekantar oss med skillnader mellan svenskan och danskan, övar oss i att förstå språket samt diskuterar om Danmark och danskarna. Undervisningsspråk: danska, svenska och finska. Vi träffas i Zoom! Fritt inträde, kräver inte tidigare språkkunskaper. Anmälningar senast 14.4. helsinki@pohjola-norden.fi eller 040-7087005.