Uusi puheenjohtaja ja hallitus / Ny ordförande och styrelse

26.11.2019 klo 11:34
Syyskokous valitsi yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi Larserik Häggmanin. Kokouksessa kuultiin myös professori Peter Stadiuksen Norden-yhdistysten satavuotisesta taipaleesta / Höstmötet valde Larserik Häggman till föreningens nya ordförande. Vid mötet hördes också en inledning av professor Peter Stadius om Nordenföreningarnas 100-årsjubileum.

Helsingin Pohjola-Nordenin 19.11.2019 pidetty syyskokous valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi Larserik Häggmanin. Uutena hallitukseen valittiin väistynyt puheenjohtaja Maria-Elena Ehrnrooth, Matilda af Hällström ja Helena Palojärvi. Onnittelut valituille! 

***

Pohjola-Norden i Helsingfors höstmöte 19.11.2019 valde Larserik Häggman till ordförande. Som nya medlemmar till styrelse valdes avgående ordförande Maria-Elena Ehrnrooth, Matilda af Hällström och Helena Palojärvi. Grattis till de utvalda!

Hallitus / styrelse 2020

Larseri Häggman, puheenjohtaja / ordförande

Hildur Boldt
Maria-Elena Ehrnrooth
Heidi Haggrén
Maria Häggman
Matilda af Hällström
Markku Jääskeläinen 
Tiina Kujala
Juhani Lönnroth
Marja-Leena Nousiainen 
Anna Nybergh
Helena Palojärvi
Johan Strang
Tiina Tanskanen-Kudjoi 
Helena Taxell

 

Kokouksessa kuultiin myös professori Peter Stadiuksen (Pohjoismaiden tutkimuksen keskus, Helsingin yliopisto) esitys 100-vuotista taivaltaan juhlistavista Norden-yhdistyksistä. Hän on kirjoittanut yhdistysten juhlakirjaan Meningen med föreningen artikkelin Hundra år av nordism, jossa hän analysoi yhdistysten merkitystä kansanvallalle ja pohjoismaiselle demokraattiselle perinteelle. 

Vid mötet hördes också en inledning av professor Peter Stadius (Centrum för Norden-forskning, Helsingfors universitet) på Nordens 100-årsjubileum. Han har skrivit artikeln Hundra år av nordism i föreningarnas jubileumsbok Meningen med föreningen där han analyserar föreningarnas betydelse för folkväldet och skapandet av en demokratisk tradition i Norden.