Photo by Jeremy Thomas on Unsplash

Syyskokouskutsu / Höstmöteskallelse

10.11.2019 klo 22:58
Tervetuloa Helsingin Pohjola-Nordenin sääntömääräiseen syyskokoukseen tiistaina 19.11.2019 klo 17 alkaen Censissä / Välkommen till Pohjola-Norden i Helsingfors stadgeenliga höstmöte ti 19.11.2019 kl. 17 i Cens

Helsingin Pohjola-Nordenin sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 19.11.2019 klo 17 alkaen Censissä (Pohjoismaiden tutkimuksen keskus, Helsingin yliopisto), Unioninkatu 38A, huone A109. Kokouksen alussa professori Peter Stadius esittelee Censin toimintaa ja kirjoittamaansa Norden-yhdistysten juhlakirjaa. Kahvitarjoilu. Ilmoittautumiset: helsinki@pohjola-norden.fi.

Tervetuloa!

Esityslista

 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 • Todetaan kokouksen osallistujat ja laillisuus
 • Vahvistetaan esityslista
 • Käsitellään vuoden 2020 toimintasuunnitelma
 • Hyväksytään vuoden 2020 talousarvio
 • Puheenjohtajan valinta vuodelle 2020
 • Hallituksen täydentäminen vuosiksi 2020-2022
 • Kahden toiminnantarkastajan ja heidän varajäsentensä valinta vuodelle 2020

 

* * *

 

Pohjola-Norden I Helsingfors stadgeenliga höstmöte ti 19.11.2019 kl. 17 i Cens (Centrum för Norden-studier vid Helsingfors universitet), Unionsgatan 38A, rum A109. I början av mötet presenterar professor Peter Stadius Cens verksamhet och Nordenföreningarnas jubileumsbok. Kaffeservering. Anmälningar: helsinki@pohjola-norden.fi.

Välkommen!

Föredragningslista

 • Val av mötets ordförande, sekreterare och två protokolljusterare
 • Mötets deltagare och laglighet
 • Fastställande av föredragningslista
 • Fastställande av verksamhetsplanen för 2020
 • Fastställande av budgeten för 2020
 • Val av ordförande för 2020
 • Kompletterande av styrelsen för 2020-2022
 • Val av två verksamhetsgranskare och suppleanter för 2020