Kutsu kevätkokoukseen / Kallelse till vårmöte

17.03.2019 klo 21:58
Tervetuloa Helsingin Pohjola-Nordenin sääntömääräiseen kevätkokoukseen Pääpostiin tiistaina 26.3.2019 klo 18.00! / Välkommen till Pohjola-Norden i Helsingfors stadgeenliga vårmöte i Gamla huvudposten på tisdagen den 26 mars kl. 18.00!

KUTSU HELSINGIN POHJOLA-NORDENIN KEVÄTKOKOUKSEEN 

Aika: Tiistai 26.3.2019 klo 18.00

Paikka: Pääposti, kokoushuone Filatelia, Mannerheiminaukio 1, Helsinki  

Ennen kokousta kello 16.30 alkaen yhdistys tarjoaa opastetun kierroksen Kiasmassa, jossa tutustutaan muun muassa islantilaisen, nykyisin New Yorkissa asuvan Hrafnhildur Arnardóttirin eli Shoplifterin installaatioihin. Kokoontuminen museon aulassa lipunmyynnin luona klo 16.20.

Kokouksen esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan vaali
 3. Sihteerin, kahden pöytäkirjantarkistajan ja kahden ääntenlaskijan vaali
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 5. Esityslistan hyväksyminen
 6. Vuoden 2018 toimintakertomuksen hyväksyminen
 7. Vuoden 2018 tilinpäätöksen esittäminen, toiminnantarkastajien lausunto ja tilinpäätöksen vahvistaminen
 8. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle sekä muille tili- ja vastuuvelvollisille
 9. Yhdistyksen edustajien valitseminen liittokokoukseen
 10. Yhdistyksen edustajien valitseminen pääkaupunkikokoukseen
 11. Yhdistyksen sijoitustoiminnan arvioiminen
 12. Muut asiat
 13. Kokouksen päättäminen

Mikäli tarvitset kokousta varten valtakirjan, ota yhteyttä helsinki@pohjola-norden.fi tai 040-7087005.

Ilmoittautuminen Kiasmaa ja kahvitarjoilua varten 24.3.2019 mennessä: helsinki@pohjola-norden.fi tai 040-708 7005.  

Ystävällisin terveisin,

Helsingin Pohjola-Nordenin hallitus

***

KALLELSE TILL POHJOLA-NORDEN I HELSINGFORS VÅRMÖTE

Tid: Tisdagen 26.3.2019 kl. 18.00

Plats: Pääposti, mötesrum Filatelia, Mannerheimplatsen 1, 00100 Helsingfors

Före mötet, klockan 16.30, erbjuder föreningen en guidad rundtur på Kiasma och utställningen av den isländska konstnären Hrafnhildur Arnardóttir eller Shoplifter. Vi träffas i lobbyn vid biljettförsäljningen kl. 16.20.

Mötets agenda:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare och två protokolljusterare samt två rösträknare
 4. Mötets stadgeenlighet
 5. Fastställande av arbetsordning
 6. Godkännande av verksamhetsberättelsen för 2018
 7. Bokslutet för 2018, verksamhetsgranskningsberättelsen och fastställande av bokslutet
 8. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen samt övriga ansvariga
 9. Val av föreningens representanter till förbundsmötet
 10. Val av föreningens representanter till huvudstadsmötet
 11. Utvärdering av föreningens investeringsverksamhet
 12. Övriga ärenden
 13. Mötets avslutande

Om du behöver en fullmaktsblankett för mötet, kontakta helsinki@pohjola-norden.fi eller 040-708 7005. 

Anmälningar för guidning i Kiasma och kaffeservering senast 24.3.2019 till helsinki@pohjola-norden.fi eller 040-708 7005. 

 Image by Stefan Schweihofer from Pixabay