Submarine in the Arctic Ocean. Image by David Mark, Pixabay

Det Geopolitiska Spelet i Arktis: Vad händer härnäst?

22.08.2022 klo 17:43
Seminariet/seminaari, to 1.9.2022 klo/kl. 16-18 (finsk tid). Europahuset, Stockholm. Du kan följa evenemanget via nätet. Tilaisuutta voi seurata verkossa.

Tukholman Pohjola-Nordenin seminaari yhteistyössä Euroopan komission Ruotsin-edustuston kanssa. Kieli: ruotsi. 

Seminariet planeras och modereras av Föreningen Norden i Stockholm i samarbete med EU-kommissionens representation i Sverige. Språk: svenska.

Det Geopolitiska Spelet i Arktis: Vad händer härnäst?

Säkerhet och samarbete i Arktis har försämrats på grund av kriget i Ukraina. För första gången någonsin har verksamheten i det Arktiska Rådet ’satts på paus’. Detta eftersom sju av de åtta arktiska staterna, inklusive Sverige, fann det omöjligt att fortsätta civilt och vetenskapligt samarbete med Ryssland medan kriget rasar.

Under tiden utökar USA, Storbritannien och andra NATO-medlemmar sin militära närvaro och aktivitet i Arktis. Västerländsk militärkapacitet har därmed kommit närmare några av Rysslands viktigaste kärnvapenanläggningar på Kola-halvön. Det i sin tur förstärker utsikten för fortsatt
militarisering av en region som Ryssland anser vara av avgörande betydelse för sin nationella säkerhet, sin ekonomi och sin nationella identitet. Ansökan om NATO-medlemskap från Sverige och Finland, som båda är arktiska nationer, gör situationen än mer akut och komplex.

För att hjälpa dig att få grepp om det spändare läget i Arktis och de utmaningar som Sverige möter i egenskap av en arktisk nation inbjuder Föreningen Norden i Stockholm och Europeiska Kommissionens kontor i Sverige till ett samtal om de geopolitiska intressena i Arktis och om vad som förväntas hända härnäst. Vi inbjuder dig att delta i den övergripande geopolitiska, och till viss del militära, strategiska diskussionen kring Arktis tillsammans med representanter från Grönland, Danmark och Sverige.

Anmälningar till: anders.ljunggren51@gmail.com senast 25 augusti. Du kan följa evenemanget via nätet och de som anmält att de vill delta på detta sätt erbjuds länk i god tid innan evenemanget.

Seminariet planeras och modereras av Föreningen Norden i Stockholm i samarbete med EU-kommissionens representation i Sverige.

Se også invitationen på facebook: Det Geopolitiska Spelet i Arktis: Vad händer härnäst?