Tapio Haaja, Unsplash

Kokouskutsu: Kevätkokous 30.3.2021 / Möteskallelse: Vårmöte 30.3.2021

21.03.2021 klo 21:24
Tervetuloa yhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen! / Välkommen till föreningens stadgeenliga vårmöte!

Tervetuloa Helsingin Pohjola-Nordenin sääntömääräiseen kevätkokoukseen tiistaina 30.3.2021 klo 17.00.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat: käsitellään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2020, päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille ja valitaan yhdistyksen edustajat liittokokoukseen.

Kokous järjestetään etäyhteyksin liiton toimistolla (Topeliuksenkatu 20). Väliaikaisesti voimassa oleva lainsäädäntö mahdollistaa etäosallistumisen, vaikka asiasta ei olisi mainintaa yhdistyksen säännöissä. Koronatilanteen vuoksi yhdistyksen hallitus toivoo etäosallistumista.

Kokoukseen ilmoittaudutaan 29.3. mennessä helsinki@pohjola-norden.fi tai 040-7087005. Osallistumisohjeet ja kokousmateriaalit lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse.

Ystävällisin terveisin,

Helsingin Pohjola-Nordenin hallitus

***

Välkommen till Pohjola-Norden i Helsingfors stadgeenliga vårmöte ti 30.3.2021 kl. 17.00.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden: behandlas verksamhetsberättelse, bokslutet och revisionsberättelse för 2020, besluts om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen samt övriga ansvariga och väljs föreningens representanter till förbundsmötet.

Mötet kommer att hållas på distans på förbundets kansli (Topeliusgatan 20). Tillfällig lagstiftning möjliggör distansmötet, även om det inte nämns i föreningens regler. På grund av koronasituation och de regionala mötesbegränsningar samt som skydd av riskgrupper önskar föreningens styrelse distansdeltagande.

Anmälningar senast 29.3. helsinki@pohjola-norden.fi eller 040-7087005. Instruktioner för deltagande och mötesmaterial skickas till de anmälda via e-post.

Vänliga hälsningar,

Pohjola-Norden i Helsingfors styrelse